POWERHouten

NIEUWS

POWERHOUTEN EN CORONA

In vervolg op de aanwijzingen van de regering heeft POWERHouten moeten besluiten de lopende serie workshops op te schorten; de betreffende deelnemers hebben persoonlijk bericht gekregen. Ook de volgende thematafel is tot nader order uitgesteld.

Onder de tab."Initiatieven rondom Corona" hebben we een aantal verwijzingen opgenomen naar initiatieven waar men terecht kan ter lering en vermaak. Heb je zinvolle tips voor de collega's van alle series meldt die dan via de tab. "Contact". We zullen ze graag op deze site vermelden.

 

Inmiddels is het weer mogelijk de laatste twee workshops weer op te starten. De data voor de workshops 4 en 5 zijn 24 juli en 14 augustus.

De terugkomdag wordt op 14 augustus gepland.

 

EVALUATIE SERIE 2

De tweede power groep heeft de 5 workshops succesvol afgesloten. Op 23 april kwam deze groep nog bij elkaar op de terugkomdag.

Uit een eerste globale evaluatie blijkt dat de bijeenkomsten een hoge waardering krijgen van de deelnemers.

We kunnen inmiddels de meer uitgebreide resultaten van de evaluatie presenteren in de vorm van citaten van deelnemers.

A, Waarom mee gedaan?

 • Contacten met anderen, verdieping/afstemming plannen
 • Ik wist niet waar ik instapte; was nieuwsgierig
 • Waar sta ik? Wat wil ik? Waar wil ik naar toe?
 • Wilde meer balans krijgen in mijn leven
 • Met anderen puzzelen op een zinnige vrijetijdsbesteding
 • Aansluiten bij mensen in dezelfde levensfase uit mijn omgeving

B. Wat heeft het opgeleverd?

 • Aanzet tot nieuwe leuke activiteiten; stimulans om door te zoeken; leuke mensen ontmoet
 • Informatie, handige tools, inspiratie
 • Weer leren luisteren en mensenkennis opgedaan
 • Iets meer helderheid over mezelf; inzicht in sterke/zwakke punten; bij mezelf blijven
 • Plezier en het gevoel dat ik nu aardig weet wat k wil
 • gaandeweg is het voor mij duidelijker geworden waar ik nu sta en waar ik heen wil

 

Wanda en Peter, de begeleiders van serie 2

 

POWERCAFé

Het eerste POWERCafé heeft inmiddels plaatsgevonden. Het was gezellig en leerzaam mede door de goede zorgen van de gastheer. Het volgende is inmiddels gepland. Alle deelnemers van de series 1 en 2 hebben een uitnodiging ontvangen. We bespreken in een ongedwongen sfeer alles van de grote wereldproblemen tot de individuele zorgen. De groep is voorlopig beperkt tot 8 deelnemers.

 

MOTIEMARKT

Een team van POWER- deelnemers heeft de door de Raad georganiseerde motiemarkt gewonnen. Hun motie kreeg steun van alle fracties (m.u.v. VVD) en zal door de Raad worden ondersteund. Later volgt hierover meer nieuws onder meer door een link naar de website www.krachtigplushouten.nl

 

POWER EETGROEP

Op 30 augustus was het de eerste keer dat we met ons Power-eetgroepje bij elkaar waren.

Heel gezellig en lekker gegeten in de tuin bij een van de ‘kooksters’.

We hebben elkaar gevonden bij de Power-Thematafel en hebben nu afgesproken met dit groepje van zes vrouwen eenmaal in de 6-8 weken bij een van de leden te eten. Er hoeven geen culinaire hoogstandjes te worden geleverd, tenzij je daar je graag in wilt uitleven!

Het gaat ons om de gezelligheid, ontmoeting en gesprek. We kunnen het aanraden, wie volgt?

 

SAMEN 80-PLUS

Houten heeft ruim1500 inwoners van 80 jaar of ouder. Veel van hen zijn nog heel actief. Toch ervaren ze vaak een gemis aan zinvolle contacten, contacten die diepgang geven. En daar willen we iets aan doen. Zo is het POWER-initiatief ontstaan om 80-plussers meer met elkaar in contact te laten komen. Om samen te praten over onderwerpen die ertoe doen. Maar ook om er voor elkaar te zijn en om samen leuke plannen te maken. Maandelijks komen ze bij elkaar in een huiselijke sfeer. Meer weten? Neem dan contact op met Ria, een van de initiatiefnemers en zelf ook 80-plusser. Bel 030.6379515 // 06.12809545 of mail riajonkman@ziggo.nl