Het plan voor Bezield Wonen Houten is ontstaan binnen Probus Schonauwen. Pim Leemhuis heeft daar in december 2018 een pitch gehouden om te onderzoeken of er voldoende belangstelling was. Hij deed dat aan de hand van een  tweetal vragen:

1. Hoe zouden we als ouderen graag willen wonen? Welke specifieke wensen hebben zij, bijvoorbeeld alles begane grond, gemeenschappelijke ruimte om op gezette tijden iets samen te kunnen doen, een mogelijkheid om logés onder te brengen, buitenfaciliteiten, etc. Het gaat dus om het formuleren van mogelijke woonwensen.

2. Zou een aldus geformuleerd programma ook in Houten kunnen worden gerealiseerd binnen de rondweg. Wat vraagt dat aan voorbereidende activiteiten en investeringen (voorfinanciering) en willen/kunnen we dat opbrengen?

 

Na deze pitch verzamelde zich een aantal geïnteresseerde leden, werd er gebrainstormd over "wat willen we" en "hoe pakken we dit aan" en werd een gezamenlijk doel vastgesteld. Zo startte het project dat later de naam "Bezield Wonen Houten" kreeg.

Later is de pitch herhaald bij Probus Houten, wat ook weer een aantal enthousiaste deelnemers voor het project opleverde.