Het doel van het project is de realisatie van een verzameling woningen op één plek, die aan de volgende globale eisen moeten voldoen:

1.Invulling geven aan de individuele woonwensen van de betrokken deelnemers.

2. Gezamenlijk invulling geven aan de wens van de deelnemers om collectief een sociale gemeenschap te vormen.

 

Het project is opgedeeld in twee deelprojecten:

1. Deelproject woonwensen met een tweeledige opdracht:

  • Breng alle individuele woonwensen in beeld en vertaal die naar één flexibele model-indeling.
  • Positioneer die flexibele model-indeling in 2 verschillende bouwconcepten: appartement of hofmodel.

2. Deelproject sociale concept(en) met de opdracht:

  • Beschrijf een of meer (ideale) vormen van een sociale gemeenschap op basis van de wensen van de huidige deelnemers en informatie uit gesprekken/bezoeken met/aan derden.

 

Beide deelprojecten hebben ieder een eigen planning maar komen tenminste eenmaal per maand samen. Eén persoon fungeert als brug  tussen beide en bewaakt de consistentie tussen beide. Hij organiseert desgewenst afstemmingsoverleg tussen beide deelprojecten.

Tussen 18 februari 2019 en 3 juni 2020 hebben zeker 13 sessies plaatsgevonden; de laatste, wegens corona, via Skype.

Ook hebben enkele contacten plaats gehad met de gemeente Houten, later rondom de nieuwe Ruimtelijke Koers, waarbinnen ons project zal moeten plaatsvinden.

En tenslotte zijn er bezoeken gebracht aan soortgelijke projecten, zoals de Ecowijk Mandora in Houten en een reeds gerealiseerd project in Boxmeer (Voormekaar) en hebben we enkele informatieve gesprekken met een ander soortgelijk project, Knarrenhof, gehad.

 

Concrete resultaten zijn enerzijds een uitgewerkte inventarisatie van de individuele woonwensen en individueel beschikbare budgetten en anderzijds een belangrijk visiedocument over bezield wonen. Een geschikte locatie is echter nog niet gevonden.