STAND VAN ZAKEN:

We zijn inmiddels daadwerkelijk begonnen met de concrete voorbereidingen.

- Pim leemhuis heeft op 3 december 2020 ingesproken op de RTG inzake de Ruimtelijke Koers en daar een pleidooi gehouden voor meer aandacht voor bewonersinitiatieven gericht op het ontwikkelen van bijzondere woonconcepten voor senioren, die vervolgens een forse doorstroming op gang brengen. Alle politieke partijen waren zeer geïnteresseerd en hebben bij het college aangedrongen op meer aandacht en daden. De tekst vind u onder de tab. Documenten. De hele RTG is nog te zien op de gemeente-site www.houten.nl

- We stellen concept statuten op die later naar de notaris gaan en zullen leiden tot een vereniging met rechtspersoonlijkheid, die als zodanig kan opereren en bijvoorbeeld een bankrekening kan openen en in rechte kan optreden naar bijvoorbeeld de gemeente.

- We vragen subsidie aan bij de Provincie waarmee een deel van de initiële kosten kan worden betaald.

- We gaan een stevig traject in naar het college om op redelijke termijn zicht te krijgen op mogelijke locaties in Houten. 

- We houden contact met de politiek, spreken in op RTG's (die steeds aan de Raadsvergaderingen vooraf gaan).