In de loop van het project is de naam aangepast. We willen meer nadrukkelijk aangeven dat het project ook open staat voor niet-leden van Probus en tevens het ideële en sociale karakter beter zichtbaar maken.

Vandaar de nieuwe naam: "Bezield Wonen Houten"

De visie achter het project is vastgelegd in het visiedocument, te vinden onder documenten.Hier geven we een aantal citaten uit dat visiedocument die duidelijk maken wat bezield wonen in onze ogen betekent:

" Een levendig appartementengebouw of groep woningen met een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners bij elkaar kunnen komen. Misschien wel drie keer per week bijvoorbeeld voor een koffie 's morgens, eens in de veertien dagen voor een gezamenlijke maaltijd en/of een borrel. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats, zoals een lezing/verhaal van een van de bewoners of van een externe professional die iets over de nieuwste ontwikkelingen in de zorg vertelt, bijvoorbeeld over een nieuwe app voor e-health. Via de groepsapp worden belangstellenden daarvoor uitgenodigd. Soms ook een bridgedrive. Een leesclub is er ook, maar die vindt ergens bij een van de bewoners plaats". En, niet onbelangrijk, we streven naar een kleine werkplaats voor de toekomstige knutselaars".

"Regelmatig zie je bewoners bij elkaar in de auto stappen voor een gezamenlijk bezoek aan een museum of voor een andere excursie. Bijeengebracht via de groepsapp. Absoluut niets verplichtend, alleen maar mogelijkheden scheppend".

"Minder vrijblijvend is de zorg voor elkaar. De bewoners spreken zich uit om op elkaar te letten. Heb ik Karel al een tijdje niet gezien? Afwijkend gedrag? Bel even aan of vraag hem bij een kopje koffie. En is Lies ziek, heeft ze griep? Wie brengt haar de komende dagen eten en wie doet haar boodschappen? Is de ziekte langduriger dan neemt professionele hulp veel werk over. Onze onderlinge zorg is structureel qua aandacht en attitude, incidenteel qua actieve hulp en zorg. Is er meer nodig dan zijn daar de professionele hulpverleners, waarmee we een open communicatie hebben. Domotica is ruim aanwezig en alles is berekend op rolstoel en scootmobiel".

"De gemeenschappelijke ruimte heeft de sfeer van een huiskamer. De omvang past bij het uiteindelijk aantal bewoners. Liefst op de begane grond met open deuren naar straat en/of tuin voor verbinding met de buurt, zodat we ook buurtactiviteiten kunnen organiseren zoals ontvangst van Sinterklaas of het halen van de griepprik. We zijn dus zeker geen "gated community" maar een onderdeel van de buurt. We willen actief deel uitmaken van de buurt".